6

    جوشکاری

    جوشکاری یکی از روش های متداول و کاربردی است که از آن برای اتصال دادن فلزات استفاده میشود . یکی از این روش های مهم و کاربردی که در صنایع مختلف استفاده می شود جوشکاری برق است. در واقع جوش برق یکی از انواع جوشکاری ذوبی است که به وسیله حرارت ایجاد شده توسط برق ،فرایند جوش و اتصال را ایجاد می کند.

    برای سفارش این خدمت فرم زیر رو پر کنید و یا با شماره 09121035607 تماس بگیرید .